W ramach projektu dofinansowanego z Europejskich Funduszy Rolnych na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały już zrealizowane lub będą zrealizowane wkrótce następujące działania:

  •  przygotować koncepcji oraz planu zagospodarowania terenu,
  • wykonanie tego planu  w formie:  wykonania parku z tradycyjnymi drzewami, wykonania tradycyjnej drewnianej kapliczki wraz z ogrodem św Franciszka promującym  różnorodność biologiczną, 
  • utwardzenia kostką ażurową dróg wewnetrznych i ścieżek tematycznych kostką pełną,
  • wykonanie oznaczeń i  tablicy informacyjnej o  Stowarzyszeniu ZIARNO, Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym oraz o możliwości korzystania z zasobów Stowarzyszenia przez okolicznych mieszkańców. 

Teren, na którym jest realizowana operacja, wpisuje się w definicję obszaru przestrzeni publicznej, gdyż sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych i służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, edukacji, rekreacji, dzięki czemu przyczynia sie do poprawy jakości ich życia.

 

l1l2l3l4

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ośrodku”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

www. ziarno.grzybow.pl

www.aktywnirazem.pl

Polecane artykuły

Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie  ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki-„Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej ...

2014-07-23 08:22:20

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO