Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Projekt „Wisła – rzeka o wielu odcieniach”

Tematem projektu jest przede wszystkim wielokulturowe dziedzictwo naszej nadwiślańskiej gminy Słubice. Chcemy pokazać jako młodzi ludzie, młodzi Polacy, że jesteśmy otwarci na inne kultury, narodowości, religie, a jednocześnie szanujemy własną tradycję i historię.

Ale właśnie poznając historię, dowiedzieliśmy się, ze przed wojną Polska była bardzo zróżnicowanym krajem, jeżeli chodzi o mieszkańców. Na przykład na naszych terenach mieszkali oprócz Polaków osadnicy olenderscy (najczęściej byli narodowości niemieckiej i holenderskiej) oraz Żydzi.

Chcemy jednocześnie pokazać, że Wisła, która jest też groźnym żywiołem, o czym przypomniała nam ostatnio w 2010 roku, kiedy po przerwaniu wału w Świniarach, doszło do dotkliwej w skutkach powodzi – jest także naszym wielkim bogactwem. Wielokulturowe dziedzictwo zawdzięczamy właśnie Wiśle, bo zalewowe tereny umieli uprawiać tylko gospodarze z Holandii i Niemiec i to ich właśnie zaprosili w XIX wieku właściciele ziemscy ze Słubic. Osiedlali się tu także Żydzi, zwłaszcza w pobliskich małych miasteczkach takich jak Iłów czy Gąbin, ale udało nam się dotrzeć do informacji, że Żydzi mieszkali także w małych wsiach naszej gminy takich jak Juliszew czy Piotrkówek.

Patrząc na współczesność, a jednocześnie pamiętając tragiczną historię naszych ziem, w wyniku której przedstawiciele innych narodowości czy wyznań zginęli czy też zostali przymusowo wysiedleni, chcielibyśmy zrealizować projekt, który przypomni to wielokulturowe dziedzictwo naszej małej ojczyzny.

Chcielibyśmy także – poprzez ten projekt – poznać współczesne bogactwo Wisły, które wiąże się z jej niezwykłą przyrodą, krajobrazem, możliwościami rozwoju turystyki.

Inspirację do tego projektu czerpiemy z innych działań, w którym mieliśmy już możliwość uczestniczyć, zarówno jako uczniowie szkoły w Świniarach czy Słubicach, oraz biorąc udział w projektach Stowarzyszenia ZIARNO. Obecnie nasza grupa uczestniczy w projekcie „Skrzypek na dachu” z programu „Równać szanse”. W czasie spotkań projektowych powstał pomysł nowego projektu „Wisła – rzeka o różnych odcieniach”, gdyż chcielibyśmy zrobić coś nowego, coś więcej, coś co uczyni naszą mała ojczyznę miejscem bardziej otwartym, tolerancyjnym, a jednocześnie miejscem ciekawym, gdzie się chce żyć.

Chcielibyśmy też, żeby Wisła nie kojarzyła się nam i naszym rodzinom tylko z okropnym doświadczeniem powodzi.

Celem projektu jest przygotowanie i zrealizowanie kilku ciekawych przedsięwzięć, takich jak uroczystości   dla mieszkańców okolicznych wsi, pleneru z ciekawymi zajęciami warsztatowymi dla nas i innych młodych ludzi z naszej gminy, wydanie lokalnej gazety i małej publikacji. Dzięki temu dowiedzielibyśmy się więcej o bogactwie historii i przyrody związanych z Wisłą, a także zrobiliśmy coś ciekawego, nowego dla mieszkańców naszych miejscowości. Może uda nam się odkryć jakiś nowy, oryginalny pomysł na rozwój naszej gminy?

Przewidziane działania:

  • przygotowanie i zorganizowanie Święta Jana (23 czerwca 2012) dla społeczności lokalnej w nieużywanym obecnie i niszczejącym kościele w Wiączeminie Polskim nad Wisłą. Nawiązuje to do tradycji odpustów przy kościele, który do 1945 był kościołem niemieckich ewangelików, a od 45 do lat 90-tych był dzierżawiony przez parafię katolicką świętego Jana Chrzciciela. Na uroczystość zaprosimy pastora z parafii ewangelicko-augsburskiej.
  • przygotowanie i zorganizowanie dwudniowej wyprawy do Krakowa na Festiwal Kultury Żydowskiej
  • przygotowanie i przeprowadzenie 5 dniowego pleneru – obozu z ciekawymi zajęciami warsztatowymi (fotograficznymi, malarskimi, sportowymi, ornitologicznymi, etnograficznymi, dziennikarskimi). Plener będzie miał bazę w Grzybowie, w ośrodku Stowarzyszenia ZIARNO, ale będziemy chcieli robić wycieczki w teren oraz zorganizować spływ kajakowy. Planujemy zorganizować plener w dniach 3-7 lipca 2012.
  • przygotowanie i zorganizowanie uroczystości kończącej (7 lipca 2012), na którą zaprosimy rodziców i innych mieszkańców okolicznych wsi, żeby zaprezentować wykonane przez nas w czasie pleneru prace. Chcielibyśmy, żeby takie spotkania stały się tradycją w naszej gminie – swego rodzaju Świętem Wisły, czy Festiwalem Wisły.
  • zbieranie materiałów, pisanie artykułów i pomoc w redakcji lokalnej gazety „Wieści znad Wisły” oraz w wydaniu małej publikacji zawierającej zebrane materiały i wykonane przez nas prace (fotografie i prace plastyczne)
  • zaprezentowanie rezultatów projektu podczas organizowanego we wrześniu przez Stowarzyszenie ZIARNO Święta Michała

Konkretne zajęcia i metody pracy:

  1. Wstępnie podzieliliśmy się odpowiedzialnością za poszczególne etapy naszego projektu, ale chcemy pracować razem, uczyć się współpracy, w praktyce uczyć się na czym polega praca zespołowa.
  2. Większość zajęć będzie powadzona metodami aktywnymi, czyli nie wykłady, ale zajęcia praktyczne: malowanie, fotografowanie, spływ kajakowy, podglądanie i rozpoznawanie ptaków, zajęcia sportowe i etnograficzne, dziennikarskie.
  3. Chcemy prezentować rezultaty naszej pracy mieszkańcom okolicznych miejscowości, żeby pokazać jak wiele odcieni ma nasza Wisła i że nie wszystkie te odcienie są tak ponure jak powódź 2010
  4. Poprzez zbieranie materiałów, pisanie artykułów, pomoc w przygotowaniu publikacji będziemy mogli zastanowić się, podsumować nasze działania, w pewien sposób ocenić, co udało nam się dokonać.

Aktywny udział młodzieży

Jest to projekt, który powstał w czasie spotkań z innego projektu „Skrzypek na dachu”. Oddzielnie spotkaliśmy się, żeby przedyskutować nasze pomysły, opracować harmonogram, podzielić się obowiązkami. W dalszym ciągu będziemy aktywnie uczestniczyć na każdym etapie projektu, biorąc odpowiedzialność za przygotowanie i dobrą realizację poszczególnych działań.

plakat

NASZĄ OBECNĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ

 

 60 logotyp pfr60 logotyp aktywakcja

erasmus

10 NIW logoPL poziom CMYK 01

40 Program Wspierania i rozwoju Uniwersytetow Ludowych

50 Logo FundacjaPZU poziom

15Fundacja Orlen logotyp

 

            

WSPOŁPRACUJEMY Z 

            aktywni razem

             MOW ZAłusków 1

        sanniki logo

 

       

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja witryny www: seb@grzybow.pl