Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Dzięki wsparciu Niemieckiego Instytutu Uniwersytetów Ludowych, Przedstawicielstwo w Polsce, w dniach 30-31 marca 2007 zorganizowaliśmy w Jordanowie seminarium pt: „Dobre Żniwa 4 – współpraca w rolnictwie ekologicznym”. W seminarium wzięło udział łącznie 127 osób: z Polski, Litwy, Niemiec, Węgier oraz Łotwy.

Wykłady i warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i spełniły oczekiwania uczestników, ponieważ zarówno prezentowały doświadczenia profesjonalistów - naukowców (dr Jarosław Stalenga z IUNG w Puławach czy dr Anita Idel z Niemiec), jak i praktyków – rolników (np. Piotr Osik, prowadzący imponujące gospodarstwo na Lubelszczyźnie z uprawami warzyw ekologicznych na eksport, Mara Bergman koordynująca dużą sieć tzw. farm zdrowia na Łotwie, Barbara i Peter Ware, prowadzący na Wyżynie Balatońskiej na Węgrzech gospodarstwo ekologiczne ze starymi, tradycyjnymi odmianami bydła) czy doradców (Beate Streubel i Werner Vogt-Kaute), wreszcie przedstawicieli organizacji pozarządowych ( Justyna Otwinowska, Stowarzyszenie dla Ziemi, które podjęło się organizacji pobytów wolontariuszy w gospodarstwach ekologicznych i Christof Potthof, Gen-etisches Netzwerk – organizacja prowadząca akcję uświadamiającą na temat zagrożeń związanych z wprowadzaniem GMO ). Dodatkowym gościem seminarium był Stanisław Jaromi, franciszkanin – ekolog i filozof przyrody, założyciel Ruchu Ekologicznego im. Franciszka z Asyżu.

Był też czas na poznanie się i prezentacje własnych doświadczeń. Wszyscy uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania takich spotkań, które z jednej strony pomagają doskonalić wiedzę i umiejętności, a z drugiej stwarzają płaszczyznę wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które mogą owocować w przyszłości dalszą współpracą i wzmocnieniem środowiska rolników ekologicznych.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020