Powódź w gminie Słubice i Gąbin po przerwaniu wału na Wiśle w okolicach Świniar - POMOC POWODZIANOM

Poszkodowani:

Dom Pani Agnieszki Szepietowskiej (prośba o pomoc)

Pani Agnieszka Szepietowska z rodziną, mieszkająca w Świniarach tuż przy wale, po powodzi otrzymała z GOPSu wsparcie w wysokości 20 000zł. Jednak - jak widać nawet na zdjęciach poniżej - suma ta jest niewystarczająca, żeby móc tam zamieszkać. Dlatego Pani Agnieszka postanowiła starać się o zakup "domku holenderskiego".

Koszt takiego domu wynosi ok. 36 000zł.

Kto zechciałby ją wesprzeć, prosimy o wpłatę na nasze konto z dopiskiem "na dom pani Agnieszki Szepietowskiej".

Pola zasiane gorczycą

6 wrzesnia - Na zalanych podczas majowej i czerwcowej powodzi polach rośnie już gorczyca, którą rolnicy otrzymali w naszym ośrodku. Dotychczas rozprowadziliśmy 31 ton gorczycy wśród 242 rolników, których uprawy zostały zniszczone. Zgodnie z zaleceniem doradcy przekazywalismy rolnikom 20kg na hektar.

Zbiórka Polskiej Telefoni cyfrowej

Naprawa uszkodzonego walu, usuwanie łachy piachu na Wiśle kolo Świniar

 • Wbite w dno potężne metalowe larseny (które juz w czasie wrześniowej czwartej fali pełniły rolę wału) zostały pokryte betonową czapą, następnie będą przykryte folią i dopiero zasypane piaskiem.
 • Pola zasypane piaskiem (łącznie ok 70ha) miały być rekultywowane, ale okazało się, że koszty usunięci piaku są wyższe niż rynkowa cena ziemi. Toteż obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami gruntów i negocjowane ceny wykupu. Planuje się zalesienie gruntów po ich wykupieniu.
 • Największa w Polsce pogłębiarka intensywnie pracuje na Wiśle w Świniarach, usuwając potężną łachę piachu. Pracując od początku października już 70 000 m sześciennych piasku zostało przerzuconych na brzeg.
 • Ostatnia część łachy. Zostanie ona usunięta, co zmniejszy zagrożenie powodziowe na Wiśle.
 • 4 osobowa ekipa warszawskiego przedsiębiorstwa wodnego pracuje na pogłębiarce po 10 godzin dziennie na wodzie.
 • Potężny "smok" wyrzuca piasek, a następnie silnik o mocy 1300 koni mechanicznych pompuje go rurami i wyrzuca na brzeg.

Spotakmnie z władzami powiatowymi - 2 kwietnia 2011

 • 2 kwietnia w sobotę ponad 70 osób, głównie z terenów powodziowych gminy Słubice, uczestniczyło w spotkaniu z władzami powiatowymi. Starostę Płockiego reprezentował wice-starosta - Jan Ciastek. Towarzyszyli mu: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - p. Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, p. Leszek Majewski oraz Andrzej Samoraj, szef Mazowieckiej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Płocku.Gospodynią spotkania była dyrektor Stowarzyszenia Ewa Smuk Stratenwerth. W spotkaniu wziął też udział wójt gminy Słubice, p. Józef Walewski oraz większość radnych z terenu gminy Słubice.
 • Głównym tematem spotkania były plany zabezpieczenia terenów nadwiślańskich przed powodzią. Niedawno w mediach pojawiły się informacje o planach utworzenia zbiornika retencyjnego. Mieszkańcy terenów powodziowych chcieli się dowiedzieć się szczegółów oraz poznać harmonogram prac związanych z pogłębianiem Wisły oraz innych działań przeciwpowodziowych.
 • Wicestarosta Płocki, Jan Ciastek mówił o znaczeniu rozmów i konsultacji społecznych podczas podejmowania ważnych dla gmin decyzji. Podkreślał, że samorząd powiatu nie ma i nigdy nie miał zamiaru przeznaczać terenów zniszczonych powodzią na zalewowe.
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Iwona Sierocka zapewniała, że nadal są pieniądze dla rolników dotkniętych powodzią, którzy chcą podjąć prace interwencyjne. Na chętnych czekają jeszcze 24 miejsca.
  Andrzej Samoraj, szef Mazowieckiej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Płocku tłumaczył wątpliwości związane z ubieganiem się o dopłaty unijne.
  Natomiast Leszek Majewski, Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Płockim przedstawił po raz kolejny warunki na jakich rolnicy mogą zdecydować się na wykup przez skarb państwa zniszczonej powodzią ziemi. W trakcie spotkania podkreślono, że nadal mamy jedynie 10 milionów złotych zadeklarowanych na pogłębianie Wisły. Władze Starostwa wyraźnie stwierdzają, że jedynie 30 milionów da efekt, który nie spowoduje dalszego zamulania rzeki.
 • Ważnym wnioskiem spotkania było też stwierdzenie, że musimy podjąć naciski na RZGW (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), w kierunku zwiększenia intensywności prac dotyczących pogłębiania Wisły.
 • Padła też istotna propozycja zawiązania stowarzyszenia mieszkańców terenów powodziowych, które stanowiłoby partnera dla władz i instytucji państwowych, reprezentującego mieszkańców.

Lista darczyńców

Protokół z posiedzenia Komisji przydzielającej pomoc finansową dla mieszkańców gminy Słubice dotkniętych powodzią w maju i czerwcu 2010.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO