W 2004 roku pierwszy raz przygotowywaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową w Świniarach, Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie i Parafią Rzymsko-Katolicką w Zycku Polskim Święto Jana.

Specjalnie wybraliśmy ten dzień, ponieważ okoliczni mieszkańcy powiedzieli nam, że do początku lat 90-tych kościół w Wiączeminie Polskim, zbudowany przed wojną przez niemieckim protestantów, po wojnie służył miejscowym katolikom. I patronem był właśnie Jan Chrzciciel i dlatego na Jana odbywały się odpusty. Chcieliśmy przywrócić to Święto i nadać mu nowy wymiar. Ekumeniczny. Ekumenizm, jak przypomina wikipedia, to ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi   w ramach jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Kościół w Wiączeminie Polski sam w sobie jest ekumeniczny. Przed wojną modlili się tam niemieccy ewangelicy augsburscy, zawierali śluby, chrzcili dzieci, żegnali zmarłych. Po wojnie służył polskim katolikom. Dlatego,  by uszanować jednych i drugich, centralnym punktem Święta Jana od 2004 roku jest ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego, odprawiane wspólnie przez księży różnych wyznań chrześcijańskich. Mimo zaangażowania wielu osób, nauczycieli i uczniów (zwłaszcza ze Szkoły Podstwowej w Słubicach), wielu wolontariuszy ze Stowarzyszenia ZIARNO i parafii - zarówno katolickiej jak i ewangelickiej - kościół popadał w ruinę. Prawdziwa zmiana nastąpiła, kiedy Muzeum Mazowieckie w Płocku zakupiło budynek wraz z przylegającymi do niego dwoma hektarami ziemi. Już w 2014 roku wykonano pierwszy poważny remont, a w ubiegłym roku Święto Jana odbyło się w pięknie odrestaurowanym kościele.

W tym roku Festyn Świętojański zaczął się już o 13.00. Ciekawa oferta była skierowana głównie do najmłodszych: konkursy z nagrodami, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży: szydełkowanie, papieroplastyka, tworzenia naczyń ceramicznych, rzeźba w drewnie, warsztaty edukacyjne: „Pszczoły wokół nas” i „Akademia małego ratownika”. Ale była też oferta dla starszych np. warsztaty orgiami dla seniorów czy stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem artystycznym, ekologicznym pieczywem i serami z Grzybowa.

Panie ze Spółdzielni Socjalnej „Cor et Manus. Jak u Eli” częstowały ekologicznymi kanapkami i pysznymi pasztecikami z kapusta i grzybami.

O 15.00 zaczęła się część oficjalna w kościele. Najpierw gości przywitał p. Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który osobiście zaangażował się w odnowienie kościoła i nadanie mu nowej roli. Potem ja przypomniałam jak wiele osób i instytucji włączyło się w ratowanie kościoła i przywrócenie Święta Jana. Peter Stratenwerth krótko wspomniał dramatyczne losy ludzkie, których świadkiem były zarówno sam budynek kościoła jak i okoliczne tereny. P. Sobieraj poprosił też o zabranie głosu p. Halinę Czubaszek, przewodniczącą zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, która – wraz kilkudziesięcioosobową grupą muzealników mazowieckich – była gościem specjalnym Święta Jana. Następnie pracownicy Muzeum, którzy od lat bardzo angażują się w badania osadnictwa olenderskiego w gminie Słubice: Magdalena Lica-Kaczan i Grzegorz Piaskowski zaprezentowali ambitne plany Muzeum w zakresie składanego właśnie projektu „Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim”.

Nabożeństwo Ekumeniczne Słowa Bożego poprowadził proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie – Michał Jabłoński, a towarzyszyli mu miejscowi księża, proboszcz parafii w Zycku Polskim – Stanisław Pakieła i proboszcz parafii w Słubicach –Roman Batorski.

Po nabożeństwie przed kościołem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świniarach i Słubicach oczarowały wszystkich swoimi żywiołowymi występami taneczno-muzycznymi. Dziewczynki dodatkowo zachwyciły przepięknymi wiankami, które w ostatniej części programu – przy pomocy dzielnych strażaków z OSP Wiączemin – trafiły na taflę wody i popłynęły Wisłą do Gdańska…

 

Ewa Smuk Stratenwerth

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO

 

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO