Dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy w ramach osi 4 programu LEADER jesteśmy w trakcie doposażania naszego placu zabaw. Staną na nim róznorodne sprzęty rekreacyjne i edukacyjne

Już teraz pojawiły się nowe elementy zręcznościowe, w tym piramida do wspinaczki, narciarz do utrzymywania równowagi czy stacjonarne szczudła - jak do tej pory hit wśród odwiedzających nas dzieci. Wkrótce zagoszczą u nas interaktywne tablice edukacyjne, a  dla ciekawych świata  z nowo postawionej bazy ornitologicznej będzie można obserwować przelatujące ptaki.  niedługo żurawie będa zbierały się do odlotów, tak więc zapraszamy!
Wyposażenie placu zabaw jest możliwe poprzez uczestniczenie w "Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" , operacja pn. "Ekologiczny Uniwersytet Ludowy - poszerzenie oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2007 - 2013 , działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - małe projekty.

l1l2l3l4

Polecane artykuły

Wieści znad Wisły

Od 1994 roku Stowarzyszenie  ZIARNO jest wydawcą lokalnej gazetki-„Wieści znad Wisły”, która nie tylko opisuje miejscowe wydarzenia, ale daje szansę wypowiedzenia się na jej ...

2014-07-23 08:22:20

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: 24 277 89 63
tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarnongo@o2.pl

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, programu Erasmus+, duńskiej Fundacji Velux, a także Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Akronim. Kolor. JPG        PROO